Doelstelling van de stichting

Stichting Help Oekraïne is een organisatie die zich inzet voor kinderen en oudere mensen in nood in de Oekraïne. De leef omstandigheden in de Oekraïne zijn dermate slecht dat zeker oudere, gehandicapten en weeskinderen het moeilijk hebben. Onder andere voor deze groepen wil Help Oekraïne middels doelmatige projectgerichte aanpak de omstandigheden verbeteren en waar nodig hulp bieden. Dit ondersteunen we door het zenden van hulpgoederen transporten. Hierin hebben we veel ervaring (diverse leden van het bestuur zijn meerdere malen in de afgelopen jaren daar geweest met hulpgoederen of andere zaken).

Beloningsbeleid

De Stichting HelpOekraïne werkt met bestuursleden en met vrijwilligers die daarvoor geen financiële beloning of anderszins ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting.