Fiscale voordelen voor donateurs!

Instellingen kunnen de belastingdienst vragen om hen te registreren als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI erkend en geregistreerd. Ook de stichting Help Oekraïne is geregistreerd als ANBI instelling.

Het voordeel van schenken aan geregistreerde ANBI stichtingen is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Voor u als gever of donateur kunt u uw gift aftrekken onder de volgende voorwaarden:
– U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
– U kunt uw giften aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
– Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag*.
*Drempelbedrag
Voor gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Via deze link kunt u zelf controleren of een instelling is aangewezen als ANBI.
Klik hier voor een kopie van de beschikking ANBI.